Hoogspanningsstation

Hoogspanning wordt gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie. Hoogspanningsstations spelen hierin een belangrijke rol. Hoogspanning wordt getransporteerd via een hoogspanningsnet. Deze netwerken lopen zowel bovengronds als ondergronds. Het hoogspanningsnet wordt gebruikt voor transport van hoogspanning vanaf elektriciteitscentrales en tussen distributienetwerken. Het transport verloopt doorgaans bovengronds door middel van hoogspanningsmasten. Bij de koppeling van netwerken komen de hoogspanningsstations aan bod, waar de spanning wordt omgezet naar een lagere waarde. Van Hoek Bouw heeft inmiddels meerdere succesvolle hoogspanningsstation-projecten achter de rug.

Foto's: Uitbreiding 380 kV hoogspanningsstation te Lelystad